DENKLİK İLE USTALIK SINAVI BAŞVURULARI

 

Belge talep edilen meslek/dalı üzerinden olmak şartı ile toplam 5 yıl SGK/BAĞ-KUR pirim ödeme yaptığını belgeleyenler. (SGK pirim cetvelinde meslek kodu yazılı pirimler dikkate alınır.)

Pirim cetvelinde meslek kodu yazılı değilse pirim ödemesi yapmış olan kurum kişinin hangi meslek/dal da çalıştığını Ek-1 belgesiyle onaylaması gerekmektedir. BAĞ-KUR pirimi ödeyenler aynı zamanda vergi mükellefi olduğunu bağlı olduğu vergi dairesinden alacakları vergi mükellefiyet belgesi ile ispatlamak zorundadırlar.

Not: 18 yaş öncesi SGK/BAĞ-KUR pirim ödemeleri dikkate alınmayacaktır

Aşağıda Sayılan Belgelerden Herhangi Birine Sahip Olanlar Ustalık Belgesi Almak İçin Özel Başbuğ Mesleki Eğitim Merkezine Müracaatta Bulunabilirler.

 

 • İlköğretim/Ortaokul mezunu veya 1996-1997 öğretim yılı öncesi ilkokul mezunu olanlardan daha önce kalfalık belgesi almış olanlardan
 • Üç yıllık meslek lisesi mezunu
 • Mesleki Yeterlilik Kurumlarından alınmış dördüncü seviye yeterlilik belgesi
 • Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 756 saatlik kurs belgesi
 • Mesleki Açık Lise yüz yüze eğitimini tamamlamış

 

Not: Müracaata esas belgede yazılı meslek/dalı Mesleki Eğitim Merkezinde kapsama alınmış meslek/dal olması şarttır. Ustalık müracaatında 5 yıllık SGK pirim ödemesi hesabından, mesleki ve

teknik eğitim veren okullar ile mesleki eğitim merkezlerinde alınmış olan her bir dönemlik eğitim altı ay SGK prim ödemesine denk kabul edilerek 5 yıllık SGK priminden düşülür.

 

USTALIK BELGESİ İÇİN DENKLİK VE BELGELENDİRME SINAVI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Öğrenim belgesini aslı ve bir adet fotokopisi(Öğrenci ise öğrenci belgesi, mezun ise diploma)
 2. Kalfalık belgesi aslı ve bir adet fotokopisi (E Devlet sayfasından kare kodlu belgeler geçerlidir.)
 3. Nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopisi
 4. Bir adet biyometrik fotoğraf
 • SGK dan alınmış prim dökümü, iş yeri unvan listesi (E Devlet sayfasından kare kodlu belgeler geçerlidir.)
 • Bağ-Kur hizmet belgesi ile birlikte vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesi ((E Devlet sayfasından kare kodlu belgeler geçerlidir.)
 • Açık Öğretim Lisesi yüz yüze eğitiminin tamamlama belgesi (E Devlet sayfasından kare kodlu belgeler geçerlidir.)
 • MEB onaylı kurs belgeleri* (E Devlet sayfasından kare kodlu belgeler geçerlidir.)
 • MYK tarafından verilmiş dördüncü seviye yeterlilik belgeleri* (E Devlet sayfasından kare kodlu belgeler geçerlidir.)
 • Üç yıllık eğitim süreli Meslek Lisesi diploması
 • Mesleki ve Teknik Eğitim veren okullarından veya Mesleki Eğitim Merkezlerinde alınmış eğitimle ilgili

Not: Belge türü olan evrakların asılları işlem yapıldıktan sonra başvuru sahiplerine geri verilecektir.