1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre: “Ortaöğretim; ilköğretime dayalı dört yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsar. Bu okul ve kurumları bitirenlere bitirdikleri programın özelliğine göre diploma verilir. Ancak; mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen fark derslerini tamamlamaları gerekmektedir” hükmü gereğince mesleki eğitim merkezi ustalık belgesine sahip olanlar ile çıraklık ve kalfalık eğitimi sırasında Bakanlıkça belirlenen Diploma telafi programına katılıp başarılı olanlar Ustalık belgesinde yazan Alan ve dalda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diplomasına sahip olurlar.

Ayrıca Ortaöğretim Kurumu mezunu olup sonradan Ustalık belgesi sahibi olanlar denklik işlemi ile Ustalık belgesinde yazan Alan ve Daldan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diplomasına sahip olurlar.