DENKLİK İLE KALFALIK SINAVI BAŞVURULARI

 

Belge talep edilen meslek/dalı üzerinden olmak şartı ile, SGK veya BAĞ- KUR’lu çalışmış olmak ve en az bir gün pirim ödemesi yapmış olduklarını belgeleyenler. (SGK pirim cetvelinde meslek kodu yazılı pirimler dikkate alınacaktır.)

Pirim cetvelinde meslek kodu yazılı değilse pirim ödemesi yapmış olan kurum/kişinin hangi meslek/dalda çalıştığını Ek-1 belgesiyle onaylaması gerekir.

(BAĞ-KUR pirimi ödeyenler aynı zamanda vergi mükellefi olduğunu bağlı olduğu vergi dairesinden alacakları resmi belge ile ispatlamak zorundadırlar.)Faal olan mükellefler e devlet sayfalarından bu belgeye ulaşabilir.

Not:18 yaş öncesi SGK/BAĞ-KUR pirim ödemeleri dikkate alınmamaktadır.

22 Yaşını bitirmiş, İlköğretim/Ortaokul mezunu veya 1996-1997 öğretim yılı öncesi ilkokul mezunu olanlar;

Aşağıda Sayılan Belgelerden Herhangi Birine Sahip Olanlar Belgelerinde Belirtilen Meslek/Dalından Kalfalık Belgesi Almak İçin Özel Başbuğ Mesleki Eğitim Merkezine Müracaatta Bulunabilirler.

 • Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile açılmış bir kursu bitirmiş ve kurs belgesi almış olanlar. (468 saat altı olanlar teorik ve beceri sınavına, 468-756 saat arası kurs belgesi olanlar ise sadece beceri sınavına alınırlar)
 • Askerlik sırasında alınmış kurs belgesi
 • Mahkûmiyet esnasında alınmış kurs belgesi
 • MYK tarafından akredite edilmiş Mesleki Yeterlilik Kurumlarından alınmış 3. seviye mesleki yeterlilik belgesi olanlar.

KALFALIK BELGESİ İÇİN DENKLİK VE BELGELENDİRME SINAVI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Öğrenim belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi (Öğrenci ise öğrenci belgesi, mezun ise diploma)
 2. Nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopisi
 3. Bir adet biyometrik vesikalık fotoğraf
 • SGK prim dökümü ve iş yeri unvan listesi (E Devlet sayfasından kare kodlu belgeler geçerlidir.)
 • BAĞ-KUR hizmet belgesi ile birlikte vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesi(E Devlet sayfasından kare kodlu belgeler geçerlidir.)
 • MEB onaylı kurs belgeleri(E Devlet sayfasından kare kodlu belgeler geçerlidir.)
 • MYK tarafından verilmiş yeterlilik belgeleri(E Devlet sayfasından kare kodlu belgeler geçerlidir.)
 • Fiili askerlik veya mahkûmiyet süresi içinde alınmış mesleki eğitim veya çalışmaya ilişkin belgeler
 • Mesleki ve Teknik Eğitim veren okullarından veya Mesleki Eğitim Merkezlerinde alınmış eğitimle ilgili

Not: 22 Yaşından küçük olanlar kalfalık belgesine sahip olduktan sonra 12. Sınıfa kaydı yapılır.

Belge türü olan evrakların asılları işlem yapıldıktan sonra başvuru sahiplerine geri verilecektir.