USTA TANIMI:

Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen kişiyi tanımlar.

USTALIK EĞİTİMİ:

Kalfalık belgesini almış ve bir iş yerinde çalışarak meslek öğrenmek isteyenlerin, kanun kapsamındaki kalfalık belgesindeki meslek dalında, mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırmak suretiyle aldıkları eğitime ustalık eğitimi denir.

USTALIK EĞİTİMİ, ÖĞRENCİLERE AŞAĞIDAKİ FAYDALAR SUNAR:

Sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmaları ve iş kazaları ve meslek hastalıkları karşı sigortalanmaları

Meslek öğrenirken asgari ücretin %50’inden az olmamak kaydıyla ücret almaları.

Eğitim sonunda ustalık belgesi alarak kendi işyerini açma olanağı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması

Usta öğreticilik belgesi alma olanağı.

İş yeri açarken KOSGEB’den hibe veya faizsiz kredi desteği alma imkânı.

Şartları uygunsa askerlik işlemlerinin tecil edilebilmesi.

USTALIK EĞİTİM PROGRAMININ İŞLEYİŞİ

Teorik eğitim haftada en az bir, en fazla iki gün olacak şekilde planlanır ve 36 haftalık ders yılı süresine sahiptir. Pratik eğitim ise işletmelerde alınır. Öğrenciler hem meslek dersleri hem de genel kültür derslerini okurlar. 12. sınıf sonunda yapılan Ustalık sınavında başarılı olanlar Ustalık Belgesi fark derslerini verenler ise Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Diplomasına sahip olurlar.