En az ilköğretim mezunu veya ortaokul/imam hatip ortaokulu eğitimi almış olan, örgün eğitime devam eden veya örgün eğitime devam etmeyenlere ve bir iş yerinde meslek öğrenmek isteyen kişilere mesleki eğitim vermektedir. Teorik eğitim haftada en az bir, en fazla iki gün olacak şekilde planlanır ve 36 haftalık ders yılı süresine sahiptir. Pratik eğitim ise işletmelerde alınır. Öğrenciler hem meslek dersleri hem de genel kültür derslerini okurlar. 11. sınıf sonunda yapılan kalfalık sınavında başarılı olanlar Kalfalık Belgesi alarak 12. Sınıfa geçişmiş olurlar.

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ, ÖĞRENCİLERE AŞAĞIDAKİ FAYDALAR SUNAR:

Pratik eğitim ağırlıklı olması ve mesleğini erken dönemde icra etmesi

Sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmaları ve iş kazaları ve meslek hastalıkları karşı sigortalanmaları

Meslek öğrenirken asgari ücretin %30’undan az olmamak kaydıyla ücret almaları.

11. sınıfın sonunda yapılacak sıvada başarılı olanların kalfalık belgesine sahip olacak olmaları.

KAYIT OLMAK İÇİN İSTENEN BELGE ve EVRAKLAR

Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi (En az İlköğretim/Ortaokul mezunu olmalı)

Sağlık durumunun girmek istedikleri meslek alanına uygun olduğunu gösterir işe giriş sağlık raporu

4 (Dört) adet fotoğraf

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Pratik eğitimden sorumlu ustanın “Ustalık Belgesi“ ve “Usta Öğretici Belgesi” fotokopileri

Mesleki Eğitim/Staj Sözleşmesi.

Rapor bildirim taahhütnamesi.